Professor Othmar Müller se narodil ve Vídni.

V roce 1977-1984 studoval na Hochschule für Musik in Wien ve třídě profesora Valentina Erbena, člena legendárního Alban Berg kvarteta.

V roce 1984-1985 pokračoval ve studiu na University of Cincinnati, USA u členů LaSalle-Quartett USA.

Jako violoncellista Artis kvarteta, který spoluzaložil v roce 1980, účinkuje v nejvýznamnějších hudebních centrech po celém světě již po dobu čtyřiceti let. Účastnil se mnoha významných hudebních festivalů a od roku 1988  je pravidelně hostem ve vídeňském musikvereinu.

Nahrál více než  50 CD a získal ocenění jako jsou Grand Prix du Disque, Prix Caecilia, Diapason d'Or, Wiener Flötenuhr, Echo Klassik a MIDEM Award. Othmar Müller učil komorní hru na Hudební univerzitě ve Štýrském Hradci

a nyní vede vlastní třídu na Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt.

Pravidelně působí na kurzech v USA (Yale University), Hongkongu, Rakousku a na festivalu Casals Festival Prades.

Mimo kvarteto se Othmar Müller stále častěji objevuje jako sólista. Mezi jiné se řadí i významná posmrtná světová premiéra Gottfrieda von Einem „Hudba pro violoncello sólo“ a světová premiéra violoncellového koncertu Herwiga Reitera v berlínském Konzerthausu.

V říjnu 2006 uvedl ve vídeňském musikvereinu světovou premiéru „3 skladby pro violoncello a klavír“ od Alexandra Zemlinského a rovněž jeho violoncellovou sonátu, která byla veřejně provedena po dlouhých 112 letech.

V roce 2008 byl tento program zveřejněn na NAXOS,

Othmar Müller nahrál pro společnost Camerata Tokyo  violoncellové sonáty Weberna, Weigla a Johanna Müller-Hermanna, Haydnovy violoncellové koncerty a komorní hudbu Richarda Rösslera.

Othmar Müller hraje na violoncello Andrea Amati, Cremona 1573, které je zapůjčeno ze sbírky nástrojů Rakouské národní banky.