Hubert Kroisamer se narodil v Rakousku, 

Kromě hry na housle , kterou studoval v Linci a později ve Vídni vystudoval hudební pedagogiku a germanistiku. Jako mladý student vyhrál 1.cenu na Mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociana. V roce 1980 se stal členem Vídeňské filharmonie a od roku 1982 zástupcem koncertního mistra.Vedle  angažmá ve Vídeňské filharmonii působí v četných komorních ansámblech, například jako koncertní mistr Vídeňských smyčcových sólistů, členTria Contrast, Vídeňského smyčcového kvarteta a Nového vídeňského okteta. Jako sólista se přestavil  na domácích i zahraničních podiích. V letech 1995-2000 působil na Univerzitě hudby a umění v Grazu a v současné době je profesorem  na Vídeňské univerzitě hudby a lektorem na mezinárodním Pacific Music Festival založeném L. Bernsteinem.