top of page
Milan cz

Houslista Milan Šetena se narodil v Praze, kde se už v útlém věku začal učit hrát na housle u Dr. Bedřicha Čapka.

V roce 1982  byl přijat  na pražskou konzervatoř  do třídy  prof. Františka Pospíšila .

V době studií se  stal držitelem několika cen  houslových soutěží .V roce 1987  byl koncertním mistrem v Gustav Mahler Jugendorchester po vedením Claudia Abbada. V roce 1988 odešel do Vídně, kde po dvouletém studiu u prof.Alfreda Staara  vyhrál konkurs do orchestru Vídeňské státní opery a stal se členem Vídeňských filharmoniků.Vedle toho je členem komorního orchestru Wien –Berlin  a Schulhoffova kvarteta  s nimiž vystupuje  po celém světě  a účinkuje na hudebních festivalech, jako festival v Salzburger Festspiele, Schubertiade  ve Schwarzenbergu  a

Stars of the White Nights v Sankt Petersburgu atd. Jako sólista má za sebou řadu koncertů jak v Rakousku tak v zahraničí , společně s koncertním mistrem Vídeňských filharmoniků Rainerem Honeckem se v roce 2009 podílel na nahrávce CD Wertvolle Klänge.

O rok později natočil s svou dlouholetou klavírní partnerkou  Marii Pospíšilovou Vigilante CD Wiener Romanzen a v roce 2012 následovala nahrávka slavných houslových romancí s orchestrem Wiener Clasical Players. Vedle orchestrální , komorní a sólove činnosti je Milan Šetena pravidelně zván na kursy komorní hudby v Salzburgu a na mezinárodní hudební fórum ve slovinské Trentě. V roce 2012 byl členem poroty  mezinárodní soutěže Concertino Praga a v roce  2014 mezinárodní soutěže komorní hudby Antonína Dvořáka v Praze.

V roce 2010 byly Milanu Šetenovi zapůjčeny rakouskou národní bankou mistrovské housle Sanctus Seraphin, Venedig 1733.

bottom of page